Garden Design

Zwroty i reklamacje towaru

Gwarancja i serwis

 

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej klientowi instytucjonalnemu to 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży produktów. Czas trwania gwarancji dla klientów prywatnych dla poszczególnych kolekcji przedstawia poniższa tabela. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z naszym biurem handlowym. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 

Zumm ®60 miesięcy*
Oltre ®60 miesięcy*
Vimine ®60 miesięcy*
Zumm Premium ®60 miesięcy*
Platinum ®24 miesiące
Aerocover ®24 miesiące
Capi Europe ®24 miesiące
Marroni Grills ®24 miesiące
pozostałe24 miesiące

*dotyczy produktów zakupionych po 1.01.2019r.

 

Gwarancja nie dotyczy poduszek (poszewek i wypełnień) z kolekcji Zumm ®, Oltre ® oraz Vimine ®.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 601 509 372.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.|

    » Pobierz protokół reklamacyjny

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@gardendesign.pl lub telefonicznie: +48 601 509 372. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować na: Stones gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-240 Żory przy ul. Boryńska 7, tel.:+48 601 509 372, e-mail: sklep@gardendesign.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego Oświadczenia (np. pismo wysłane drogą pocztową lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu dokładnie takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli konsument otrzymał rzecz w związku z umową:

Prosimy o odesłanie towaru na koszt własny lub osobiste przekazanie nam rzeczy na adres: STONES GALLERY 43-450 Ustroń przy ul. Katowickiej 129, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli Państwo odeślą lub dostarczą rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,termin 14 dni liczy się od momentu w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

» Pobierz protokół reklamacyjny

 

» Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)